t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích we met a few days ago u gave us a few things what was it (brandon) ẩn bài đăng này hiện

i wanted to give u my number but there was lots of people around i kinda felt u wanted to do the same u were tall n gourgous tell me our conversation , i really would like to hang out with u
what was i driving
come camping with us
hoping u see this
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6673865058

đã đăng:

hay nhất [?]